XXI Konferencja Problemowa Bibliotek MedycznychXXI Konferencja Problemowa
"Biblioteki medyczne wobec problemu
bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni"

Poznań 28-29 XI. 2002
Materiały

Sprawozdanie

Wnioski i postulaty

Lista uczestników

Sponsorzy

Zdjęcia

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu