XXX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA PROBLEMOWA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH
"OTWARTA BIBLIOTEKA - OTWARTA NAUKA"

POZNAŃ 10-12 WRZEŚNIA 2012Program

Streszczenia

Sponsorzy

Zdjęcia

Uczestnicy

Monografia "60-lecie Biblioteki Głównej"


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu