Potwierdzenie do specjalizacji w trybie pozarezydenckim


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18. 10. 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 198, poz. 1320) Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim.

Wniosek o potwierdzenie do specjalizacji należy złożyć na oryginalnym formularzu znajdującym się na stronie Biblioteki –formularz do pobrania

Spis publikacji na wniosku powinien uwzględniać pełne prace opublikowane w czasopismach zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Potwierdzenia można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMP, pok. 4.06, 4.07 lub 4.09.

Informacja telefoniczna: 854 67 61 lub 854 67 64

Informacja mailowa: inf_nauk@ump.edu.pl


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu