Potwierdzenie do specjalizacji w trybie pozarezydenckim


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2020, poz. 1566) Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich.

Wniosek o potwierdzenie do specjalizacji należy złożyć na oryginalnym formularzu znajdującym się na stronie Biblioteki formularz do pobrania –formularz do pobrania

Spis publikacji na wniosku powinien uwzględniać pełne prace opublikowane w czasopismach zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Potwierdzenia można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Dziale Dokumentacji i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMP, pok. 4.05, 4.06, 4.07, 4.08; lub mailowo: inf_nauk@ump.edu.pl
Informacja telefoniczna: 854 67 44; 854 67 51; 854 67 64; 854 67 65


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu