Polska wersja

English version

Zasady korzystania z Biblioteki Głównej UMP w okresie pandemii COVID-19.
 1. Godziny otwarcia Biblioteki:

  - poniedziałek - sobota 8.00 - 24.00

 2. Studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przysługuje prawo pierwszeństwa w korzystaniu z Biblioteki.

 3. Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk (lub rękawiczek). Wymagane jest również założenie maski zakrywającej usta i nos. Osoby bez maski nie będą miały wstępu na teren Biblioteki.

 4. Osobom, u których występują wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, będzie odmówiony wstęp na teren obiektu.

 5. Osoby przebywające na terenie Biblioteki zobowiązane są do zachowania dwóch metrów dystansu w stosunku do innych Użytkowników.

 6. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka wykonuje bezpłatne skany artykułów (obowiązuje limit 5 artykułów na osobę) i fragmentów książek (do 20 stron na osobę). Usługa jest dostępna wyłącznie dla studentów i pracowników UMP. Zamówienie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne oraz sygnaturę czasopisma lub książki. Uzasadnione prośby o tego typu usługi prosimy zgłaszać pod adres: uslugibg@ump.edu.pl.

 7. W sprawach związanych ze zgłoszeniami prac do bazy Bibliografia Publikacji UMP prosimy o kontakt mailowy: inf_nauk@ump.edu.pl.

 8. W sprawach związanych z zestawieniami tematycznymi prosimy o kontakt mailowy: uslugibg@ump.edu.pl.

 9. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania poleceń pracowników Biblioteki oraz Ochrony.


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu