Polska wersja

English version

Tymczasowe zasady korzystania z Biblioteki Głównej UMP w okresie pandemii COVID-19.
(od dnia 30 listopada 2020 r.)
 1. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00.

 2. W okresie pandemii z Biblioteki korzystać mogą wyłącznie studenci i pracownicy UMP.

 3. W Bibliotece czynne są tylko: Wypożyczalnia (poznaj zasady) i Sale Nauki (poznaj zasady).

  Niedostępne dla Użytkowników pozostają: Czytelnie, Kabiny Pracy Indywidualnej, komputery oraz otwarta przestrzeń.

 4. Windy są nieczynne. Wstęp do Biblioteki jest możliwy tylko schodami.

 5. Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk (lub rękawiczek). Wymagane jest również założenie maski zakrywającej usta i nos. Osoby bez maski nie będą miały wstępu na teren Biblioteki.

 6. Osobom, u których występują wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, będzie odmówiony wstęp na teren obiektu.

 7. Osoby przebywające na terenie Biblioteki zobowiązane są do zachowania dwóch metrów dystansu w stosunku do innych Użytkowników.

 8. Z czasopism drukowanych, których nie posiadamy w wersji elektronicznej oraz książek udostępnianych wyłącznie na miejscu można korzystać w Salach Nauki. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka wykonuje bezpłatne skany artykułów (obowiązuje limit 10 artykułów na osobę) i fragmentów książek (do 30 stron na osobę). Usługa jest dostępna wyłącznie dla studentów i pracowników UMP. Zamówienie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne oraz sygnaturę czasopisma lub książki. Uzasadnione prośby o tego typu usługi prosimy zgłaszać pod adres: uslugibg@ump.edu.pl.

 9. W sprawach związanych ze zgłoszeniami prac do bazy Bibliografia Publikacji UMP prosimy o kontakt mailowy: inf_nauk@ump.edu.pl.

 10. W sprawach związanych z zestawieniami tematycznymi prosimy o kontakt mailowy: uslugibg@ump.edu.pl.

 11. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania poleceń pracowników Biblioteki oraz Ochrony.


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu