Wybrane wydawnictwa Biblioteki Głównej UM w Poznaniu
Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne.Karty tytułowe1
Autorzy3
Słowo od redaktora biblioteki prac historycznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego9
Wstęp11
Zarys dziejów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego w II RP15
Przedmowa45
Inicjator i główny założyciel Uniwersytetu Poznańskiego, pierwszy jego rektor (1919-1923) Heliodor Święcicki53
Wykaz tytułów wykorzystanych czasopism i innych wydawnictw ciągłych61
Wykaz ważniejszych wykorzystanych wydawnictw zwartych75
Objaśnienia innych zastosowanych skrótów79

WYDZIAŁ LEKARSKI - ZAKŁADY
Zakład Anatomii Patologicznej87
Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej103
Zakład Antropologii115
Zakład Biologii137
Zakład Chemii Fizjologicznej147
Zakład Chemii Ogólnej (Lekarskiej)163
Zakład Chirurgii Operacyjnej i Doświadczalnej171
Zakład Farmakologii173
Zakład Fizjologii181
Zakład Fizyki191
Zakład Higieny Ogólnej i Społecznej201
Zakład Histologii Prawidłowej i Embriologii211
Zakład Historii i Filozofii Medycyny221
Zakład Medycyny Sądowej245
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej253
Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej273
Zakład Radiologii285
Poliklinika Stomatologiczna293
Studium Wychowania Fizycznego303

WYDZIAŁ LEKARSKI - KLINIKI
Klinika Chirurgiczna337
Klinika Chorób Dziecięcych363
Klinika Chorób Wewnętrznych (Diagnostyczna)387
Klinika Chorób Wewnętrznych (Terapeutyczna)399
Klinika Dermatologiczna425
Klinika Neurologiczno-Psychiatryczna443
Klinika Okulistyczna459
Klinika Ortopedyczna479
Klinika Otolaryngologiczna501
Klinika Położniczo-Ginekologiczna529

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY - ZAKŁADY
Oddział Farmaceutyczny567
Zakład Botaniki i Uprawy Roślin Lekarskich575
Zakład Chemii Farmaceutycznej581
Zakład Farmacji Stosowanej611
Zakład Farmakognozji617
Zakład Technologii Środków Lekarskich (Technologii Chemicznej Środków Leczniczych)627
Indeks nazwisk autorów do bibliografii publikacji Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego633
Indeks przedmiotowy645
Wykaz skrótów nazw zakładów i klinik stosowanych w indeksach727
Faculty of Medicine and Department of Pharmacy of The University of Poznań 1919-1939. The bibliography. Biographic materials729Powrót do wydawnictw BG AM

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu