Wypożyczalnia międzybiblioteczna


Do zadań Wypożyczalni Międzybibliotecznej należy:
  • sprowadzanie na prośbę użytkownika z innych bibliotek oraz instytucji naukowych dokumentów drukowanych (oryginalnych lub ich kopii), których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach poznańskich, zagranicznego – brak poszukiwanych materiałów w bibliotekach polskich.
  • udostępnianie innym bibliotekom i instytucjom naukowym dokumentów drukowanych (oryginalnych lub ich kopii) ze zbiorów własnych. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały dla:
  • pracowników, studentów i doktorantów oraz emerytowanych pracowników naukowych Uniwersytetu,
  • pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych na obszarze województwa wielkopolskiego (po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu).


Z systemu wypożyczeń zagranicznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu.
Zamówienia międzybiblioteczne należy składać drogą mailową: wyp_zam@ump.edu.pl. Wymagane jest podanie dokładnych danych bibliograficznych, imienia i nazwiska oraz adresu mailowego osoby zamawiającej.
Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi osoba zamawiająca. Są one ustalane przed rozpoczęciem realizacji, zależą od cennika realizującej instytucji i wymagają akceptacji osoby zamawiającej.
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu