Usługi międzybiblioteczne


Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest umożliwienie korzystania z materiałów, których brak w Bibliotece Głównej oraz w innych bibliotekach na terenie miasta Poznania.


Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni zamiejscowej mają:
  • pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu,
  • pracownicy służby zdrowia zatrudnieni na obszarze województwa wielkopolskiego.


W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się:
  • prac magisterskich i licencjackich,
  • baz danych i zbiorów zgromadzonych na nośnikach elektronicznych,
  • dzieł wyłączonych z wypożyczania.


Sprowadzanie dokumentów z bibliotek zagranicznych za pośrednictwem systemu Subito:


Koszt realizacji zamówienia w przypadku sprowadzenia kopii artykułu waha się od 6 do 27,47 Euro. Opłata za sprowadzenie książki wynosi 13 Euro. W tym przypadku czytelnik ponosi również koszty odesłania wypożyczonych materiałów.

Zamówienia międzybiblioteczne należy składać osobiście w Punkcie Usług lub drogą mailową: wyp_zam@ump.edu.pl.

W przypadku zamówień dotyczących sprowadzenia materiałów z zagranicy pobierana jest przedpłata.


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu