Zasady korzystania z pomieszczeń bibliotecznych i zbiorów na miejscu w czasie pandemi 1. Biblioteka udostępnia Sale Nauki (I piętro) w celu indywidualnego korzystania z materiałów własnych lub zbiorów czytelnianych. Priorytet w rezerwacji miejsca mają osoby zamawiające materiały biblioteczne. Sale należy rezerwować drogą mailową: salenauki.bg@ump.edu.pl.

 2. Z Sal Nauki można korzystać w blokach godzinowych: 9.00-11.30, 12.00-14.30 lub 15.00-17.30. Pozostały czas jest przeznaczony na dezynfekcję.

 3. Książki i czasopisma znajdujące się w czytelniach należy zamówić mailowo pod adresem salenauki.bg@ump.edu.pl. Składając zamówienie prosimy podać imię i nazwisko, numer albumu oraz:
  • w przypadku książki – tytuł, autora, dział i sygnaturę w przypadku czasopisma – tytuł, rok, wolumin i zeszyt
  • należy również wskazać wybrany dzień i godzinę rezerwacji.

 4. W przypadku korzystania z materiałów własnych prosimy podać imię i nazwisko, numer albumu oraz: •wskazać wybrany dzień i godzinę rezerwacji.

 5. Potwierdzeniem rezerwacji jest mail zwrotny wysłany przez Bibliotekę najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Nie ma możliwości korzystania z Sal Nauki bez potwierdzonej rezerwacji.

 6. Materiały można zamawiać z co najwyżej trzydniowym wyprzedzeniem.

 7. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 8. Nie ma możliwości nauki grupowej.

 9. Z rezerwacji Sal Nauki i materiałów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy UMP.

 10. Obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego określone przez Bibliotekę:

  https://www.bg.ump.edu.pl/tymczasowe_zasady.php


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu