Wybrane wydawnictwa Biblioteki Głównej UM w Poznaniu
Półwiecze Biblioteki Głównej.Karta tytulowa1
Karta redakcyjna2
Przedmowa5
A. Piotrowicz: Powstanie Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i jej struktura organizacyjna w latach 1952-20029
B. Poniedziałek: Perspektywy budowy centrum biblioteczno-dydaktycznego12
A. Piotrowicz: Komputeryzacja Biblioteki Głownej14
K. Nyga, A. Strzelecka: Polityka gromadzenia i ewidencja materiałów bibliotecznych18
R. Tomaszkiewicz: opracowanie alfabetyczne i rzeczowe księgozbioru24
M. Posadzy, R. Rybarczyk, E. Bauer, D. Trojakowska: Udostępnianie zbiorów Biblioteki29
E. Grządzielewska, R. Hajduk, I. Stebner: Działalność informacyjna Biblioteki Głównej39
B. Malak: Pracownia Reprograficzna48
B. Howorka: Publikacje i działalność twórcza pracowników Biblioteki50
E. Grządzielewska, D. Hepner: Referaty prezentowane na konferencjach naukowych59
A. Piotrowicz: Dokumentacja i opracowanie bibliograficzne opublikowanego dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii65
E. Grządzielewska, R. Hajduk, I. Stebner: Działalność dydaktyczna Biblioteki Głównej70
I. Stebner: Ważniejsze wystawy i stałe ekspozycje Biblioteki Głównej73
A. Piotrowicz: Wkład Biblioteki Głównej w automatyzację poslkich bibliotek medycznych75
B. Paul: Rys historyczny Filii nr 1 Biblioteki Głównej AM w Poznaniu81
J. Zawierucha: Filia nr 2 Biblioteki Głównej AM w Poznaniu83
H. Bylińska: O Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego im. prof. Franciszka Adamanisa Akademii Medycznej w Poznaniu85
M.D. Głowacka, T. Popow: Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu91
Nazwiska pracowników Biblioteki Głównej95Powrót do wydawnictw BG AM

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu