Polska wersja

English version

Ranking czasopismIMPACT FACTOR 1992-2001
Journal Citation Reports 1997-2018 (Science Edition; Social Sciences Edition)
Master Journal List (tzw. lista filadelfijska)
Web of Science
IndexCopernicus Journals Master List

RANKING KBN POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH ZESPOŁU P05   2000 | 2001 | 2002-4

Szczegółowe zasady oceny parametrycznej KBN Zespołu P05    2000-2004


Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Informatyzacji 2005

Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007
         + Wykaz uzupełniający z dnia 28 listopada 2008r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009
         + Aktualizacja z dnia 16 lipca 2009r.
         + Aktualizacja z dnia 10 marca 2010r.
         + Aktualizacja z dnia 13 maja 2010r. + Sprostowanie
         + Aktualizacja z dnia 20 maja 2010r.

Wykaz wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 czerwca 2010 - ujednolicona punktacja za lata 2007-2010

Wykaz polskich czasopism z Impact Factor wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 grudnia 2012:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF + Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2013:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 grudnia 2014:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF+ Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF+ Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 grudnia 2016:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

System punktacji monografii naukowych i podręczników akademickich:

       - zał. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4.08.2005r
       - zał. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.10.2007r
       - zał. 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.07.2009r
       - zał. 6 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13.07.2012r
       - zał. 7 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27.12.2016r


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu