Polska wersja

English version

Ocena publikacjiIMPACT FACTOR 1992-2001
Journal Citation Reports 1997-2020 (Science Edition; Social Sciences Edition)
Master Journal List (tzw. lista filadelfijska)
Web of Science
IndexCopernicus Journals Master List

RANKING KBN POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH ZESPOŁU P05   2000 | 2001 | 2002-4

Szczegółowe zasady oceny parametrycznej KBN Zespołu P05    2000-2004


Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Informatyzacji 2005

Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007

Wykaz wybranych czasopism wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009


Wykaz wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 czerwca 2010 - ujednolicona punktacja za lata 2007-2010

Wykaz polskich czasopism z Impact Factor wraz z listą punktów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 grudnia 2012:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF + Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2013:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 grudnia 2014:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF+ Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF+ Sprostowanie
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 grudnia 2016:
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 stycznia 2017 (ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016)
         Część A - Czasopisma naukowe posiadające IF
         Część B - Czasopisma naukowe nieposiadające IF
         Część C - Czasopisma naukowe w ERIH

Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2019:
Wykaz czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki z 18 lutego 2021

Wykaz czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021System punktacji monografii naukowych i podręczników akademickich:© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu