Polska wersja

English version

Usługi biblioteczne


Kontakt Cennik Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje

USŁUGI BIBLIOTECZNE

Biblioteka prowadzi działalność usługową, obejmującą następujące rodzaje prac:

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
 • sprowadzanie dokumentów oryginalnych z bibliotek polskich i zagranicznych
 • sprowadzanie kopii dokumentów z bibliotek polskich i zagranicznych

  USŁUGI Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ
 • bibliograficzne zestawienia tematyczne
 • zestawienia według różnych kluczy wyszukiwawczych
 • weryfikowanie i uzupełnianie danych bibliograficznych

  Wysokość opłat za usługi biblioteczne określona jest w cenniku ustalanym przez kanclerza Uniwersytetu na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej.

  Na terenie Biblioteki usytuowano sześć urządzeń wielofunkcyjnych systemu Documaster Campus, na których studenci i pracownicy Uczelni mogą samodzielnie kopiować, skanować i drukować potrzebne im dokumenty. Documaster Campus jest zintegrowany z Wirtualnym Dziekanatem i wymaga autoryzacji na podstawie legitymacji studenckiej lub karty pracowniczej.
 • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu